האגודה הישראלית לגשטאלט

\"האגודהמי אנחנו?

האגודה הישראלית לגשטאלט נוסדה בשנת 1995 במטרה להוות ארגון-גג מקצועי לאנשי טיפול ממקצועות שונים, המעוניינים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם ועיסוקם בתרפיית הגשטאלט.
במהלך השנים קיימנו מספר רב של הרצאות וסדנאות, כנסים וימי עיון לאנשי מקצוע ולקהל הרחב. בשנת תשס\”ד – תשס\”ה קיימנו תכנית ראשונה להכשרת מדריכים בכירים בגשטאלט.

באגודה כ-350 חברים, ביניהם עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים, פסיכולוגים (מכל ענפי המקצוע), מרפאים באומנויות, מרפאים בעיסוק, יועצים ארגוניים ועוד. חלקם למדו גשטאלט בארץ ואחרים בחו\”ל, חלקם השקיעו שנים רבות בהכשרתם כמטפלים בגשטאלט וחלקם השתתפו במקרה בסדנא ומחפשים הזדמנויות נוספות להתנסות בשיטה זו.

האגודה פועלת כעמותה רשומה, ומקיימת את פעילויותיה באמצעות וועדה נבחרת. החברים משלמים דמי חבר שנתיים המעניקים להם הנחות וזכות קדימה בפעילויות השונות.
חברי הוועדה הנוכחיים הם (לפי סדר הא\”ב):
ד\”ר חיים בורקוב
חנן גוראל
עדי יעבץ
ד\”ר נורית לוי (יו\”ר)
עידית-יהודית לוי
רונית נשר
יעל שטיינפלד

בשנת 2004 התקבלה האגודה הישראלית כחברה באיגוד הגשטאלט האירופאי, (EAGT ), עובדה המקנה לאגודה בסיס תמיכה מקצועי בין-לאומי ולחברים הזדמנות להכרה מקצועית ולחשיפה הדדית מול עמיתים ברחבי אירופה כולה. במהלך תשס\”ו יחל תהליך ההסמכה של מטפלים בגשטאלט ויפתח פנקס הרישוי שיתפרסם באתר האגודה, לשימוש החברים וכשירות לציבור.

מהי תרפיית הגשטאלט?

תרפיית הגשטאלט היא גישה טיפולית מודרנית, שהתפתחה מן הזרם ההומניסטי-אקזיסטנציאליסטי בפסיכותרפיה, שעקרונותיה מתמקדים בפיתוח המודעות העצמית של האדם, בהעצמה וצמיחה ובקבלת אחריות אישית על מעשיו ומחדליו של האדם.
למילה \”גשטאלט\” בגרמנית שני מובנים: האחד הוא \”תבנית\”, או \”דגם\”, שלם שהארגון הפנימי של מרכיביו מעניק לו משמעות, וסכום חלקיו גדול יותר מן השלם. משמעות נוספת היא \”דפוס\”: דרך התנהגות או ביטוי, סגנון התמודדות, החוזרים על עצמם והופכים טבע שני.

הטיפול הוא חווייתי, הוליסטי, ששם דגש על המפגש המתרחש בין מטפל למטופל ועל הקשר האנושי הנוצר ביניהם. מה שמתרחש במפגש הטיפולי מהווה נקודת מוצא להבנת סגנון חייו של האדם ולזיהוי התבניות (\”גשטאלט\”) המכוונות את בחירותיו.

הנחת היסוד היא שהאדם מונע על ידי צרכים ומפתח לעצמו לאורך חייו דפוסים יצירתיים להתמודדות עם מצבי חיים, שהופכים מתוך הרגל, לסגנון חיים גם לאחר שאיבדו את הרלוונטיות שלהם. כוונת הטיפול היא לעזור לאדם לזהות בעצמו את הדרך בה הוא מתסכל ומכשיל את עצמו, או מבצע בחירות שאינן עונות על צרכיו – ולחפש בתוכו את הכוחות שבעזרתם יעשה שינויים בדרכי התמודדותו.

הטיפול הוא בעצם דיאלוג בין המטפל למטופל המוביל לדיאלוג הפנימי. יחסי הגומלין של האדם עם סביבתו, נסיבות החיים הייחודיות של כל אדם, הכוחות והמגבלות, הציפיות והניסיון מהווים רקע לניסיונו של המטופל לעשות את השינוי שיביא יותר סיפוק לחייו ויאפשר לו להביא לידי ביטוי את הפוטנציאל האישי הגלום בו. המטפל משמש \”מורה דרך\” ומכוון המסע הגילוי העצמי.
שיטת הטיפול מתמקדת בתהליך ולא רק בתוכן ועושה שימוש בתרגילים, משחקים, דמיון מודרך, מדיטציה וכל אמצעי אחר שעשוי להרחיב ולהעמיק את מודעותו של המטופל,
תוך שימת לב לתופעתיות (PHNOMENOLOGY ) כפי שהיא באה לידי ביטוי \”כאן ועכשיו\”: ההתייחסות היא למחשבות, לרגשות, לתחושות הגופניות ולהתנהגות, בלי פירושים ובלי ניתוחים של סיבתיות.

תרפיית הגשטאלט מתאימה לעבודה עם יחידים,זוגות, משפחות, קהילות וארגונים. שכן היא מתייחסת למושגים מערכתיים כגון: גבולות, תפקידים, הדדיות ויחסי גומלין, דפוסי תקשורת וכדומה – המקבלים בגשטאלט משמעות נוספת וחדשה.

תרפיית הגשטאלט נחשבת לאחר הזרמים המרכזיים בפסיכותרפיה, זוכה לעניין רב ומיושמת בכל רחבי העולם ובישראל כאחת משיטות הטיפול המבוססות. בשנים האחרונות מתפתח גם המחקר, וחומר מדעי עשיר ומגוון מתפרסם בשפות רבות בספרים ובכתבי עת מקצועיים.

אני מאמין

אנו מאמינים כי לתיאורית הגשטאלט יכולה להיות תרומה משמעותית ביותר לשיפור איכות החיים שלנו.
אנו מאמינים כי הרעיונות של הגשטאלט, בתרגומם לשפת המעשה, עשויים לשנות את האקלים בסביבתנו.
אנו מאמינים כי יישומם של עקרונות הגשטאלט ביחסי האנוש הפרטיים והציבוריים, בבית, ברחוב, בחנות, בכתה, בצוותי העבודה, ובוודאי – בכל ניסיון לישוב קונפליקט – עשויים להוות מנוף מקדם וגורם ממתן, שיאפשר לבני אדם לראות את הזולת ולחוות משמעותם של יחסי אני-אתה מכבדים,משמעותיים ומספקים.

מטרות האגודה הן:

  • להוות קבוצת השתייכות מקצועית למטפלים העוסקים בתרפיית הגשטאלט.
  • להוות מסגרת לפעילויות העשרה וצמיחה מקצועית, להשתלמויות ולהתייעצות בין עמיתים בתחום הגשטאלט.
  • לקדם מחקר, פרסומים, יוזמות, שתוף פעולה שיביא להכרה ולביסוס תרפיית הגשטאלט בארץ כאחת משיטות הטיפול המקובלות.
  • למסד ולקיים תהליך של הסמכה למטפלים ולמדריכים בגשטאלט .
  • לפעול להחלת חוק הפסיכותרפיה על מטפלים מוסמכים בגשטאלט.
  • לקיים קשר הדוק עם מרכזי גשטאלט בחו\”ל, למען הפריה הדדית, וכאמצעי להרחיב את מעגלי הקהל הנתרמים מהרוח והעקרונות של תיאורית הגשטאלט.
שתפו את הפוסט:

פוסטים קשורים

presents, gifts, colorful-1913987.jpg

מתנות

כבר כמעט 20 שנה שאני מטפלת ומייעצת לאנשים, לזוגות ולמשפחות.אני אוהבת את המפגש האנושי הזה, אשר מחולל שינוי עצום באיכות

קראו עוד >>